• „Piękny gest – wspieram jak mogę”

    Nowotwory złośliwe stanowią poważny problem na całym świecie, niestety z tendencją narastającą, są niejako plagą współczesności. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem podając nowe zaktualizowane szacunki dotyczące globalnego obciążenia nowotworami złośliwymi wskazała, że w 2020 r. liczba zachorowań na raka wzrosła do 19,3 mln przypadków (Sung i in., 2021). Natomiast w Polsce według najnowszych danych (raport KRN 2021) podawanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów, ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową żyje około miliona osób.