Kadra Domu

Kadrę Domu stanowi wyspecjalizowany zespół wspierająco – aktwizujący przygotowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo i osobami chorymi psychicznie. Pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Kadrę stanowią:

  • kierownik mgr Renata Kasprzycka
  • 4 terapeutów
  • instruktor terapii zajęciowej
  • fizjoterapeuta
  • psycholog
  • pielęgniarka
  • pracownik socjalny
  • kierowca