Gabinet Psychologa

Tu poprzez wsparcie terapeutyczne uczestnicy otwierają się i uczą się mówić o swoich problemach, a także radzić sobie z nimi.