Pracownia Muzykoterapii

Tu uczestnicy oprócz grania na instrumentach, próbują również swoich sił aktorskich ćwicząc na próbach do przedstawień teatralnych. Poprzez odgrywanie ról przełamują swoje osobiste bariery – lęki, niepokoje, nieśmiałość. Uczą się empatii i wyrażania emocji.

 

Tu również odbywają się treningi interpersonalne w formie zajęć warsztatowych, zajęć w kręgu. Uczestnicy uczą się nawiązywania relacji, wypowiadania się na forum, liczenia się z zasadami grupowymi. Realizowane tematy dotyczą samooceny, agresji, przemocy, hierarchii wartości, radzenia sobie z przykrymi emocjami i innych zagadnień wpływających na rozwój uczestników.