O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach rozpoczął działalność w listopadzie 2004 r. Był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze wśród mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach jest placówką dziennego wsparcia  dla osób:

  • przewlekle psychicznie chorych,
  • upośledzonych umysłowo,
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy jest obecnie przyznanych dla uczestników 40 miejsc statutowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach mieści się na ulicy Konarskiego 4. Położenie naszego Domu – z dala od zgiełku,ogród za budynkiem, widok na miasto tworzą atmosferę spokoju tak potrzebną osobom chorym. Aura spokoju a zarazem sąsiedztwo z basenem, kościołem, szkołą umożliwiają integrację z lokalną społecznością i rozwój umiejętności społecznych.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w  godzinach od 7:30 do 15:30. Budynek  jest wyposażony w windę, a do przewozu uczestników został zakupiony samochód Mercedes Sprinter, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Plan dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy jest ściśle realizowany zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami placówki.

Określona struktura dnia uczy uczestników obowiązkowości, odpowiedzialności i zaangażowania w zaplanowaną terapię. Plan dnia zawiera czas przeznaczony na terapię i pracę a także na odpoczynek. Zdarzają się odstępstwa od codziennego planu dnia w przypadku organizowanych zabaw, wyjazdów integracyjnych, itp. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek, który przygotowują wspólnie w ramach treningu kulinarnego.