Gabinet Pielęgniarki

Uczestnicy tu rozwijają świadomość swojej choroby, uczą się radzić z jej objawami a także konieczności regularnego przyjmowania leków. Biorą również udział w pogadankach profilaktycznych prowadzonych przez pielęgniarkę, podczas których poruszane są zagadnienia zdrowotne, tematyka jednostek chorobowych i uzależnień.