Cele działalności

Podstawowa działalność Środowiskowego Domu Samopomocy nacelowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach tych osób z różnymi osobami z najbliższego otoczenia. Szereg działań podejmowanych w placówce ma na celu wszechstronny rozwój każdego z uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym.