Wyjście edukacyjne do wypożyczalni w MiPBP w Ropczycach

21 marca uczestnicy mieli możliwość osobiście założyć kartę biblioteczną, jak również wypożyczyć sobie książki podczas spotkania edukacyjnego.
 
 
 
 

Zapoznali się z podstawowymi zasadami korzystania z wypożyczalni. Uczestnicy dowiedzieli się, co jest potrzebne przy zapisie, a mianowicie osoba zgłaszająca się powinna okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania i odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia,a korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 


 

Pozostaw komentarz