Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2013

9 maja  Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach jak co roku zorganizował z okazji Święta Osoby Niepełnosprawnej spotkanie w Centrum Kultury w Ropczycach.
 
 
 
 
 

Spotkanie miało charakter przeglądu twórczości artystycznej w której udział wzięli uczestnicy i podopieczni placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Ropczyce: Dzienny Domu Pobyty Emerytów Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Ropczyc, Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie jak również Środowiskowych Domów Samopomocy województwa podkarpackiego z Woliczki, Dębicy, Nowej Wsi, Przeworska i Kolbuszowej. Na spotkanie zaproszenie przyjęli również przedstawiciele władz Gminy Ropczyce na czele z Panem Burmistrzem. Uczestnicy przeglądu wspaniale zaprezentowali się w przygotowanych przez siebie repertuarach. Życzenia i gratulacje przekazali dla wszystkich uczestników przeglądu Pan Burmistrz Bolesław Bujak jak również Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Misiura. Po części artystycznej uczestnicy w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy świętowali przy dźwiękach muzyki zespołu Quatro, który podkreślił uroczysty charakter dnia swym bogatym repertuarem. Bardzo dziękujemy członkom zespołu za bezinteresowną oprawę uroczystości. Już po raz drugi zespół muzyczny wykazał się otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym Domu.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *