Kierownik ŚDS z wyróżnieniem od Ministra

21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak co roku przyznawano nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

 
 
 
 
 
 
 
 

W bieżącym roku zgłoszono ogółem 142 wnioski. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 12 nagród pieniężnych (w tym 5 nagród indywidualnych i 7 zespołowych) oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych (5 indywidualnych i 6 zespołowych). Jedno z pięciu wyróżnień indywidualnych za zaangażowanie, aktywność, skuteczność, wytrwałość, kreatywność w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowanie i realizację nowatorskich projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymała kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach – Renata Kasprzycka. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, którym kieruje Pani Renata Kasprzycka bardzo prężnie działa w środowisku lokalnym, współpracuje z innymi instytucjami, uczestniczy w wielu działaniach integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i aktywizujących. Jest inicjatorem corocznego Przeglądu Twórczości Artystycznej z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działalność placówki jest znana i dobrze postrzegana w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *