Szkolenie Przeciwpożarowe i BHP w Naszym Domu

W dniu 10 lipca cała społeczność Domu uczestniczyła w szkoleniu z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.
 
 
 

Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Kot i Pan Wiesław Pociask. Wszyscy uczestnicy podczas szkolenia zostali zapoznani z przyczynami pożarów i ich zapobieganiu, prawidłowym użyciu środków gaśniczych, jak również zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożarów, a także właściwej ewakuacji. Było to spotkanie edukacyjne i wartościowe z którego zaczerpnęliśmy bardzo istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasad prawidłowego zachowania i właściwych reakcji w razie zagrożenia.

 


 

Pozostaw komentarz