Muzeum Etnograficzne

12 czerwca pojechaliśmy do Tarnowa.
 
 
 
 
 
 
 
 

12 czerwca pojechaliśmy do Tarnowa. Miasto dogodnie położone na szlaku komunikacyjnym ze wschodu na zachód i z północy na południe. Przecinające się szlaki handlowe wytworzyły społeczeństwo wielokulturowe i tolerancyjne. Może to właśnie łagodny klimat i trwałe związki z innymi kulturami legły u podstaw jedynej w Polsce, a prawdopodobnie i w Europie, stałej ekspozycji kultury cygańskiej. W środku miasta zwraca uwagę ciekawy osiemnastowieczny budynek dawnego zajazdu podmiejskiego. To siedziba tarnowskiego Muzeum Etnograficznego, które prowadzi dział kultury cygańskiej. Kolekcję zaczęto gromadzić w 1979 r. Wśród eksponatów oglądamy stroje, narzędzia, instrumenty muzyczne. Najciekawszą częścią kolekcji są stare zdjęcia i fotokopie dokumentów dotyczące Cyganów w Polsce. Np. pierwsze z XVI w. mówią o zabranianiu udzielania schronienia Cyganom. Jednak na szczególną uwagę zasługuje kolekcja pięciu oryginalnych wozów taborowych znajdujących się na dziedzińcu muzeum. Drugim etapem wycieczki było zwiedzanie Ratusza. Ratusz znajdujący się pośrodku Rynku w Tarnowie został zbudowany w stylu gotyckim na przełomie XV i XVI wieku. Swój obecny, renesansowy wygląd uzyskał w wyniku przebudowy dokonanej w drugiej połowie XVI wieku. Tarnowski ratusz szczyci się jednym z najstarszych spośród zachowanych w Polsce zegarem, pochodzącym z drugiej połowy XVII wieku. W wieży ratuszowej czuwał strażnik ostrzegający mieszkańców miasta przed pożarami. Dolna część wieży pełniła funkcję więzienia. Od swego powstania aż do 1931 r. ratusz w Tarnowie był siedzibą samorządowych władz miasta. W ratuszu mieści się obecnie oddział Muzeum Okręgowego, w którym zobaczyć można m.in. wystawę staropolskiego uzbrojenia oraz wystawę portretów sarmackich. W piwnicach ratuszowych organizowane są imprezy dla dzieci, przykładowo można tu zorganizować przyjęcie urodzinowe w stylu szlacheckim.

 


 

Pozostaw komentarz