Przegląd Poezji w Trzcianie

29 maja odbył się Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Świlcza z/s w Trzcianie.
 
 
 
 
 

Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Książka, Biblioteka”. W przeglądzie udział wzięły dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które oczarowały widzów różnorodnością form oraz dojrzałością sztuki wykonawczej. Uczestnik naszego Domu otrzymał wyróżnienie za interpretację wiersza “Róża” Piotra Rybińskiego. Dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych zajęcia artystyczne są bardzo dobrą metodą terapeutyczną, okazją do nawiązywania kontaktów społecznych i kontaktów z książką, tomikiem poetyckim, czytelnią czasopism, multimedialnymi zbiorami, bibliotekarzami oraz innymi czytelnikami. Będąc na scenie, „aktor” musi pokonać tremę, recytować i mieć świadomość miejsca, czasu i obowiązku, który podjął, To go mobilizuje. Działania artystyczne uczą wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a jednocześnie rozwijają wiarę we własne siły. Przegląd jest po to, aby w sposób artystyczny wyrazić ten świat, który nas otacza, naszą codzienność, a przede wszystkim kształtować nasze kontakty zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Występy sceniczne poprzedziły dzieci przedszkolne miejscowego Przedszkola Publicznego, które wręczyły uczestnikom przeglądu samodzielnie wykonane zakładki do książki. Organizatorzy również zapewnili każdemu uczestnikowi dyplom uczestnictwa wraz z podziękowaniami oraz upominki.

 


 

Pozostaw komentarz