Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

9 maja Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach jak co roku zorganizował z okazji Święta Osób Niepełnosprawnych spotkanie w Centrum Kultury w Ropczycach.
 
 
 
 
 

Bardzo się cieszymy, że Nasz Dom jest corocznym organizatorem tak wspaniałego wydarzenia, które przypomina nam o godności każdego człowieka, także tego który doświadczony jest różnego rodzaju niepełnosprawnością. Spotkanie miało charakter przeglądu twórczości artystycznej w której udział wzięli uczestnicy i podopieczni placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne : Dzienny Domu Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Ropczyc, Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy. Życzenia i gratulacje przekazali dla wszystkich uczestników przeglądu Burmistrz Ropczyc Pan Bolesław Bujak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach Pan Grzegorz Bielatowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas również Vice Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ropczycach Pani Maria Golenia,  Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia i i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Ropczycach – Pan Andrzej Rachwał oraz radny Rady Miejskiej w Ropczycach: Pan Jan Rydzik. Jak również Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach Pani Monika Kwietniewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Pani Agnieszka Ochał, Dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach Pani Sylwia Ruszel, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie Pan Marcin Brzozowski, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Ropczycach Pani Teresa Kiepiel, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach Pani Iwona Kozubowska,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim Pani Bożena Rogińska-Olech, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Ropczycach Pani Dorota Brzoza, Kierownik WTZ Caritas w Ropczycach Pani Urszula Rymut, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy Pani Marta Skórska. Uczestnicy przeglądu wspaniale zaprezentowali się w przygotowanych przez siebie repertuarach. Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Każdy z wymienionych ośrodków zaprezentował również wystawę prac rękodzielniczych, która mieściła się w holu Centrum Kultury w Ropczycach. Swoje produkty zaprezentowali również przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej z Rzeszowa.

 


 

Pozostaw komentarz