Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2014 (1)8 maja 2014 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach był organizatorem obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Święto to wpisało się w coroczny plan imprez majowych Gminy Ropczyce. Tradycyjnie  impreza miała  charakter przeglądu twórczości artystycznej.

 

 

 

 

Swoje umiejętności aktorsko – wokalne zaprezentowali uczestnicy i podopieczni z placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne: Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  z Ropczyc, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego, Domu Pomocy  Społecznej w Lubzinie oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z: Woliczki, Przeworska, Strzyżowa, Dębicy i Ropczyc. Artyści zaprezentowali się w krótkich programach teatralnych, muzycznych i tanecznych, a prace z w/w ośrodków można było obejrzeć w holu Centrum Kultury w Ropczycach w której odbywała się część artystyczna imprezy.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *