Przegląd Twórczości Artystycznej

W dniu 16 maja br. w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zorganizowany przez nasz Dom.


 
 
 
 
 
W przeglądzie udział wzięli przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach i Chóru „Złota Jesień”, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach oraz naszego Domu. Przedstawiciele każdej placówki zaprezentowali na scenie przygotowany przez siebie program artystyczny. Ponadto w holu Centrum Kultury można było obejrzeć piękne prace rękodzielnicze, które powstają na pracowniach poszczególnych placówek. Prace te można obejrzeć do dnia 23 maja br. w godzinach pracy Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.

Motto tegorocznego przeglądu to słowa polskiej poetki Wisławy Szymborskiej:

„Nic dwa razy się nie zdarza.”