Turniej Gry Planszowej „Poznaj Ropczyce”

W dniu 26 marca br. odbył się II Turniej Gry Planszowej „Poznaj Ropczyce” zorganizowany przez Centrum Kultury w Ropczycach. Współorganizatorami tego turnieju był Ropczycki Klub Gier Planszowych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach.

 
 
 
 
 
 
 
W turnieju udział wzięli przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach, Środowiskowych Domów Samopomocy z Brzostka, Dębicy, Kolbuszowej, Nowej Wsi, Ropczyc i Woliczki, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Głównymi celami turnieju było propagowanie wiedzy o Ropczycach, edukacja historyczna, rozbudzanie zainteresowań grami planszowymi, uczenie rywalizacji, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania skutków, budowanie umiejętności współpracy i szacunku podczas wzajemnych relacji, kształtowanie postawy fair play : zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy. Po zakończeniu turnieju wszyscy chętni mieli możliwość w terenie odnaleźć charakterystyczne obiekty przedstawione na kartach gry oraz wysłuchać bardzo ciekawego wykładu Pana profesora Władysława Tabasza na temat tych obiektów, jak również historii Ropczyc i ważniejszych wydarzeń z dziejów miasta.