21 Marca – Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki

W dniu 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa, gdyż nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów.


 
 
 
 
 
 
Święto zostało ustanowione w 2005r. z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Kolorowe skarpetki, najlepiej niespójne to symbol akceptacji różnorodności i unikalności każdego człowieka. Takie działanie ma na celu przypomnienie, że różnice między nami są wartością, która nas wzbogaca, a każdy z nas ma swoje miejsce i znaczenie w społeczeństwie. Każdy z nas zasługuje na równość, miłość oraz szanse na rozwój i szczęście.