Szkoleniu z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia (pożaru) oraz ewakuacji z obiektów budowlanych

W dniu 11 lipca po raz kolejny cała społeczność Domu uczestniczyła szkoleniu z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia (pożaru) oraz ewakuacji z obiektów budowlanych.
 
 
 
 

Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Kot – Główny Specjalista ds. bhp i ppoż oraz Pan Wiesław Pociask – zawodowy strażak, który zajął się częścią praktyczną. Prelekcja została poparta pokazem i próbną ewakuacją. Obejmowała wiele istotnych informacji i wskazówek dotyczących m.in. zasad ochrony przeciwpożarowej, postępowania w razie pożarów, podejmowanych kroków właściwej ewakuacji, itp. Spotkanie edukacyjne było bardzo wartościowe, gdyż zaczerpnęliśmy informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasad poprawnego zachowania i właściwych  reakcji w razie zagrożenia. Każdy chętny miał możliwość próby użycia gaśnicy oraz węża gaśniczego.

 


 

Pozostaw komentarz