Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2018

W tym roku po raz 19 obchodzony był w Polsce Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności.
 
 

Tradycyjnie już, w ramach obchodu tej uroczystości Nasz Dom 10 maja zorganizował Przegląd Twórczości Artystycznej, którego motywem przewodnim były słowa ks. Józefa Tischnera „Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.” Odpowiadając na nasze zaproszenie na scenie Centrum Kultury w Ropczycach zaprezentowali się w różnych formach artystycznych uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Ropczyc oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego, podopieczni  Dziennego Domu Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz  uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy. Nie mogło również zabraknąć występu naszych uczestników, otwierającego cały przegląd. Wszystkim reprezentantom poszczególnych placówek  dziękujemy za wspaniałe występy i płynące z nich przesłania.

W tym szczególnym dla Nas dniu swoją obecnością zaszczycili Nas przedstawiciele władz Gminy Ropczyce: Burmistrz Miasta pan Bolesław Bujak, Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Józef Misiura, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Bielatowicz, Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia i Porządku Publicznego – pan Andrzej Rachwał oraz radni Rady Miejskiej: Pan Jan Curzytek, Pan Henryk Kędziora i Pan Jan Rydzik. Ponadto swoją obecnością zaszczyciła nas  Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach Pani Zofia Mudryk, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach Pani Iwona Kozubowska,  Kierownik Działu Działalności Artystycznej Centrum Kultury w Ropczycach Pani Agnieszka Róg, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Ropczycach Pani Dorota Brzoza, Kierownik WTZ Caritas w Ropczycach Pani Urszula Rymut, Kierownik WTZ w Wielopolu Skrzyńskim Pani Barbara Święch-Bober. Nie zabrakło także rodziców i opiekunów prawnych oraz przyjaciół naszego Domu, za co serdecznie dziękujemy.

Uwieńczenie części artystycznej stanowiły piękne, krzepiące słowa pochwały i docenienia oraz życzenia skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych przez Burmistrza Ropczyc, panią Kierownik Naszego Domu oraz panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po części oficjalno-artystycznej udaliśmy się na przygotowany poczęstunek służący wzajemnej integracji i wspólnym rozmowom, podkreślając szczególność Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Dopełnieniem całości była wystawa prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne, którą podziwiać mogliśmy w holu Centrum Kultury.

 


 

Pozostaw komentarz