Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach 9 maja w Centrum Kultury w Ropczycach zorganizował Przegląd Twórczości Artystycznej w ramach obchodów Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, który jest obchodzony 5 maja od wielu lat.

 

W Polsce ten pomysł pojawił się wraz z wejściem do Unii Europejskiej. Ten dzień  przypomina nam wszystkim, że osobom niepełnosprawnym należy się szacunek i  te same prawa co pozostałym  obywatelom . Organizując to święto w formie przeglądu twórczości artystycznej chcemy   skierować uwagę społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zmniejszyć  izolację  społeczną osób niepełnosprawnych  poprzez integracje ich  z lokalną społecznością, a także – a może przede wszystkim wzbudzić refleksję społeczeństwa na godność istoty ludzkiej, jaką noszą w sobie osoby niepełnosprawne. Bardzo ważnym celem naszych obchodów jest integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych . W Polsce obowiązuje Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, będąca uchwałą Sejmu z 1997 roku. Polski parlament uznaje w niej, że „osoby niepełnosprawne (…) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji” Chcemy zwiększyć wiedzę społeczeństwa o osobach niepełnosprawnych i utrwalić ich pozytywny wizerunek wśród społeczności lokalnej gminy Ropczyce. Ten dzień był okazją do przybliżenia placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy jak również zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy. Reprezentanci  tych ośrodków  poprzez swoje wystąpienia artystyczne i prace rękodzielnicze, które można było  podziwiać w holu Centrum Kultury ukazali  nam swoją wrażliwość artystyczną oraz przekazali szereg  emocji, które będziemy mogliśmy zaobserwować. Podziwiać mogliśmy występy artystyczne  Ośrodków Zrzeszających Osoby Niepełnosprawne terenu gminy Ropczyce: Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach. Ponadto swą twórczość na ropczyckiej scenie zaprezentowali uczestnicy z Środowiskowych Domów Samopomocy z Mielca, Dębicy, Strzyżowa i Woliczki. Na spotkanie przybyli: Pan Bolesław Bujak – burmistrz miasta i Gminy Ropczyce oraz Pan Józef Misiura – przewodniczący Rady Miejskiej i Andrzej Rachwał – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego w Ropczycach. Ponadto swą obecnością podkreślili wagę tego dnia:

  • Ks. Leopold Kordas – proboszcz parafii pw. Św. Barbar,
  • Pani Joanna Jordan – kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach,
  • Pani Wioletta Malska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie,
  • Pani Anna Zięba – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach,
  • Panią Małgorzata Świderska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce,
  • Pan Krzysztof Kowieski – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

Życzenia dla podopiecznych i pracowników placówek obecnych niosących pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym przekazali Pan Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Za słowa uznania dziękujemy. Jest to dla nas bardzo ważne, że to co robimy spotyka się z aprobatą lokalnych władz.

Pozostaw komentarz