Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Kwiaty Polskie

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Kwiaty Polskie (1)W dniu 18 maja b.r. w Centrum Kultury w Ropczycach nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu plastycznego  im. Józefa Mehoffera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W części wstępnej spotkania nastąpiło przemówienie organizatorów konkursu oraz przewodniczącego jury – Pana Adama Sypla. Spotkanie poparte zostało prezentacją multimedialną, która objęła m.in. rys biograficzny ropczyckiego artysty Józefa Mehoffera. Następnie oceną powołanego jury nagrodzone zostały prace osób reprezentujących lokalne szkoły i placówki, wśród których zauważona została również praca jednej z uczestniczek naszego Domu.  Autorka pracy, Pani Elżbieta podjęła konkursowe wyzwanie tworząc imitację witrażu zgodnie z tematem przewodnim „Kwiaty Polskie”. W ramach wyróżnienia otrzymała dyplom pamiątkowy wraz z książką z dziedziny szydełkowania stanowiącą równocześnie zachętę do poszerzania swoich zainteresowań i umiejętności, a także gratulacje z rąk Pana Adama Sypla oraz Pani dyrektor Centrum Kultury – organizatora konkursu.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *